5 CZERWCA 2023
50. ŚWIATOWYDZIEŃ ŚRODOWISKA
W tym roku łączymy siły, żeby zakończyć zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi

Światowy Dzień Środowiska 2023 przypomina nam, że zanieczyszczaniu środowiska tworzywami sztucznymi można zapobiec. Działania inicjowane we wszystkich sektorach życia społecznego mają moc. Szkody wyrządzone przez zanieczyszczenia można powstrzymać i naprawić. Istotą tych wysiłków są kroki podejmowane przez rządy i przedsiębiorstwa, których celem jest zatrzymanie tworzyw sztucznych w gospodarce, poza środowiskiem.

Czas przyspieszyć te działania, zamknąć obieg plastiku – od produkcji, przez przemyślane projektowanie i użytkowanie, po wykorzystanie odpadów jako surowca.

Nadszedł czas, aby #BeatPlasticPollution.

António GuterresSekretarz Generalny ONZ
Inger AndersenDyrektor wykonawcza Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP)
Solutions to Plastic Pollution
Konferencja z okazji 50. Światowego Dnia Środowiska
5 czerwca 2023
Dołącz do nas!Wspólnie zakończmy epokę zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi
Dowiedz się więcej o źródłach problemu,
poznaj gotowe rozwiązania, włącz się w działania i powiedz o tym innym!
Beat Plastic Pollution (Film UNEP)
OBEJRZYJ FILM
Poradnik: Jak zakończyć problem zanieczyszczeń?
CZYTAJ WIĘCEJ
Solutions to Plastic Pollution (EN)
CZYTAJ WIĘCEJ
Gdzie działamy?
ZAANGAŻUJ SIĘ!
Rezolucja „End Plastic Pollution”

W marcu 2022, podczas 5. sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA-5), państwa członkowskie, a między nimi Polska, przyjęły historyczną rezolucję “End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument”.

Dokument wzywa do wypracowania do 2024 roku nowego prawa międzynarodowego, które zobowiąże państwa do zakończenia problemu zanieczyszczania środowiska i dokona tego przez zamknięcie obiegu produktów z tworzyw sztucznych.

Żeby to się udało, w procesie tworzenia nowego prawa musimy uwzględnić głosy wszystkich reprezentantów cyklu życia plastiku: od producentów, przez handlowców i konsumentów do recyklerów. Platformę dla wypracowania przez nich wspólnej rekomendacji na gruncie polskim stanowi Inicjatywa #EndPlasticPollution.

UNEP/GRID-Warszawa - nasza organizacja została ustanowiona w 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy United Nations Environment Programme (UNEP) a Rządem Polskim. Od tego czasu realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

#DlaPlanety edycje: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
© 2023 UNEP/GRID-Warszawa, w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl